Uproszczone wyświetlanie błędów z walidatora w Blade od wersji Laravel 5.8.13

26 marca 2020Larabox.pl

W wersji Laravel 5.8.13, została wprowadzona dyrektywa @error do Blade.

Wcześniej wyświetlanie błędów z validatora wyglądało tak:

@if ($errors->has('email'))
    <span>{{ $errors->first('email') }}</span>
@endif

Od wersji Laravel 5.8.13, może wyglądać tak:

@error('email')
    <span>{{ $message }}</span>
@enderror
Poprzedni wpis Następny wpis