Blog post

Statystyki Google Analytics w aplikacji

12 kwietnia 2020Larabox.pl

Rozszerzenie laravel-analytics umożliwia pobieranie danych z konta Analytics poprzez jego API bezpośrednio do użycia w aplikacji.

Instalacja:

composer require spatie/laravel-analytics

Dodatkowo, możemy utworzyć plik konfiguracyjny:

php artisan vendor:publish --provider="Spatie\Analytics\AnalyticsServiceProvider"

Będzie on znajdować się w config/analytics.php

return [

  /*
   * The view id of which you want to display data.
   */
  'view_id' => env('ANALYTICS_VIEW_ID'),

  /*
   * Path to the client secret json file. Take a look at the README of this package
   * to learn how to get this file. You can also pass the credentials as an array 
   * instead of a file path.
   */
  'service_account_credentials_json' => storage_path('app/analytics/service-account-credentials.json'),

  /*
   * The amount of minutes the Google API responses will be cached.
   * If you set this to zero, the responses won't be cached at all.
   */
  'cache_lifetime_in_minutes' => 60 * 24,

  /*
   * Here you may configure the "store" that the underlying Google_Client will
   * use to store it's data. You may also add extra parameters that will
   * be passed on setCacheConfig (see docs for google-api-php-client).
   *
   * Optional parameters: "lifetime", "prefix"
   */
  'cache' => [
    'store' => 'file',
  ],
];

Po poprawnym skonfigurowaniu dostępu do Google API, możeby pobierać dane z witryny dodanej w Google Analytics.

Przykładowe użycia:

Analytics::fetchVisitorsAndPageViews(Period::days(7));
Analytics::performQuery(
  Period::years(1),
  'ga:sessions',
  [
    'metrics' => 'ga:sessions, ga:pageviews',
    'dimensions' => 'ga:yearMonth'
  ]
);

Wszystkie dostępne dane do pobrania są wymienione w dokumentacji Google API.

Poprzedni wpis