Pobranie id insertu do bazy danych

26 marca 2020Larabox.pl

W Laravel możemy utworzyć nowy rekord w bazie danych, a następnie natychmiast obrać jego identyfikator. A wszystko to w jednej linii.

Poniżej przykład.

Author::create(['post' => 'message'])->id;
Poprzedni wpis Następny wpis