Pobieranie pierwszego wyniku z warunku w kolekcjach

26 marca 2020Larabox.pl

Jeżeli posiadamy kolekcję i chcemy pobrać pierwszą wartość z jakimś warunkiem, możemy użyć metody firstWhere() .

Przykład użycia:

$collection = collect([
    'login' => 'Laravel', 'age' => 10,
    'login' => 'Laravel', 'age' => 32,
    'login' => 'Laravel', 'age' => 8,
    'login' => 'Laravel', 'age' => 17,
]);
 
$collection->firstWhere('age', '>=', 18);

// ['login' => 'Laravel', 'age' => 32]

$collection->firstWhere('age', 8);

// ['login' => 'Laravel', 'age' => 8]
Poprzedni wpis Następny wpis