Pobieranie parametrów z URL w Laravel

25 marca 2020Larabox.pl

Aby pobrać konkretny parametr z adresu URL w Laravel, możemy użyć:

$request->route()->parameters['product_id'];

Lub gdy mamy URL w postaci:

/list/product-id/255

Pobieramy go w następujący sposób:

$request->segment(3);

Następny wpis