Blog post

Laravel Log Reader

30 marca 2020Larabox.pl

Laravel domyślnie zachowuje logi aplikacji w postaci tekstowej, które mogą być nieczytelne.

Paczka Laravel Log Reader dostarcza wizualną prezentację logów z aplikacji z możliwością sortowania, filtrowania według typu, opcją usuwania czy dostępu do danych z poziomu API.

Instalacja poprzez composer:

composer require haruncpi/laravel-log-reader

Po instalacji wystarczy przejść na adres:

example.com/admin/log-reader

Aby przeglądać logi trzeba być zalogowanym.

Więcej informacji oraz konfiguracji można znaleźć pod liniem: https://laravelarticle.com/laravel-log-reader
Kod źródłowy znajduje się na GitHub: https://github.com/haruncpi/laravel-log-reader

Poprzedni wpis Następny wpis