Blog post

Laravel 7.3 wydany

27 marca 2020Larabox.pl

Zespół Laravel wydał wersję v7.3.0 Laravela.

Zmiany:

Możliwość korzystania z Ramsey UUID V4

Wsparcie dla ramsey/uuid w wersji ^4.0. Wersja v3.7 jest nadal wspierana.
Aktualnie composer dla tej zależności wygląda tak: ^3.7|^4.0

Poprawki komponentów Blade

Od wersji 7.2.2 tworzenie komponentów za pomocą make:component wspiera zagnieżdżanie folderów.

php artisan make:component Navigation/Item

# Poprzednio tworzył:
View/Components/Navigation/Item.php
views/components/item.blade.php

# Teraz tworzy:
View/Components/Navigation/Item.php
views/components/navigation/item.blade.php

Poprawki w nazwanych trasach

Laravel 7.2.1 wprowadza poprawki do nazwanych tras w routingu w związku z poprawą wydajności i cache wraz z premierą Laravel 7.

Przy nazywaniu tras, warto pamiętać o unikalnych nazwach. Od wersji 7 nie jest dozwolone używanie dwóch tych samych nazw.

Więcej szczegółowych informacji o wersji 7.3 można znaleźć w changelogu.

Poprzedni wpis Następny wpis