Aktywna zakładka w Laravel

26 marca 2020Larabox.pl

Jeżeli chcemy aby zakładki np. w navbarze zmieniały swój state na „active” wraz ze zmianą strony, możemy uczynić to na parę sposobów w Laravel.

Zakładamy że wszystkie trasy są odpowiednio nazwane.

<li class="nav-item {{ Route::currentRouteNamed('route_name') ? 'active' : '' }}>
    // ...
</li>

Alternatywne użycie:

<li class="nav-item {{ Route::currentRouteName() === 'route_name' ? 'active' : '' }}>
    // ...
</li>

Lub

<li class="nav-item {{ Route::is('name.of.*') ? 'active' : '' }}>
    // ...
</li>

W przypadku gdy mamy schemat adresu przykładowo:

/products/list

Możemy użyć:

<li class="nav-item {{ Request::segment(2) === 'list' ? 'active' : '' }}>
    // ...
</li>

Kolejną alternatywą, jest użycie rozszerzenia: https://github.com/dwightwatson/active

Poprzedni wpis Następny wpis